Agal - zarządzanie nieruchomościami

Proponowany zakres usług:

Czynności prawno-administracyjne:
- reprezentowanie właścicieli
- czynności organizacyjne, np. rejestracja wspólnoty w Urzędzie Statystycznym, zgłoszenie wspólnoty w Urzędzie Skarbowym, składanie deklaracji podatkowych, otwarcie rachunku bankowego
- prowadzenie wykazu lokali oraz właścicieli lokali
- opracowywanie projektów uchwał
- przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
- przygotowanie projektów planów gospodarczych
- przygotowanie projektów planów remontowych
- pośredniczenie w zawieraniu umów na dostawę mediów oraz wywóz nieczystości

Czynności dotyczące stanu technicznego:
- kontrolowanie stanu technicznego budynku
- prowadzenie dokumentacji technicznej
- zlecanie kontroli technicznych
- zlecanie bieżących napraw

Czynności związane z obsługą księgową:
- prowadzenie zgodnej z przepisami księgowości przy pomocy specjalistycznego oprogramowania
- przygotowanie naliczeń na podstawie uchwał wspólnoty
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
- windykacja należności
 
O FIRMIE         OFERTA         KONTAKT         AKTUALNOSCI         ZADAJ PYTANIE        PODAJ STAN WODOMIERZA